องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดโครงการพิธีสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ท่านนายกอรุณ เล้าอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์