กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกร่วมกับผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดหนองกร่าง โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี เมื่อในวันที่ 9 มิถุนายน 2559

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์