องค์ความรู้เรื่อง โรคไข้ซิกา ( Zika virus disease )

ประเภท : ข่าว สปสช.

โรคไข้ซิก้า

     ประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคไข้ซิก้าครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 ข้อมูลเมื่อสิ้นปี พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยยืนยันเฉลี่ยปีละ 5 ราย โดยพบการติดเชื้อกระจายทุกภาค ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง

     มาตรการป้องกัน และควบคุมโรค ประเทศไทยได้มีการเตรียมการเฝ้าระวังโรค โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

1. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

2. การเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา

3. การเฝ้าระวังทารกแรกเกิดที่มีความพิการแต่กำเนิด

4. การเฝ้าระวังกลุ่มอาการทางระบบประสาท

     ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้เดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ให้ระมัดระวังป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาวให้มิดชิด และใช้ยาทาป้องกันยุงกัด หากเป็นหญิงตั้งครรภ์ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีรายงานการระบาด แต่หากจำเป็นต้องเดินทางไปประเทศดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ และระมัดระวังมิให้ถูกยุงกัด ส่วนผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาด รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ในประเทศไทย หากมีอาการข้างต้นสามารถเข้ารับการรักษา และรับคำปรึกษาได้ที่คลินิคเวชศาสตร์การท่องเที่ยว และการเดินทาง สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 1422 หรือเว็บไซต์ สานักโรคติดต่ออุบัติใหม่ http://beid.ddc.moph.go.th

คลิก ดูรูปภาพ!
ประกาศโรคที่ต้องแจ้งความ.pdf
ประกาศเพิ่มชื่อโรคและอาการ.pdf
ประกาศกรมควบคุมโรคไข้ซิก้า.pdf