องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เดินทางไปศึกษาดูงาน จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย. 2560 ณ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์