โครงการค่ายศิลปะเยาวชน ปลอดยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดโครงการค่ายศิลปะเยาวชน ปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองจิก เพื่อให้เยาวชนในตำบลห่างไกลยาเสพติด

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์