กลุ่มอาชีพ อบต.ทุ่งลูกนก ศึกษาดูงาน

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ณ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์