องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และประชาชนในตำบลทุ่งลูกนก ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ วัดหนองศาลาประชานุกูล

ไม่มีข้อมูลไฟล์