เดินรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ร่วมกับ อำเภอกำแพงแสน และหน่วยงานราชการอื่นๆ เดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ อำเภอกำแพงแสน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์