พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.40 น. โดยประมาณ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สหกรณ์โคนมกำแพงแสน จำกัด ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยได้พบปะพูดคุยกับราชการ,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกก,สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนที่มาต้อนรับ

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์