โครงการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกร เป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค 4.0

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนิน "โครงการพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรเป็นผู้นำการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในยุค 4.0 โดยจะมีการให้ความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ การตลาด การจัดการระบบสหกรณ์ร้านค้า ในวันที่ 10 - 11 มีนาคม 2561 ณ กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี (หมู่ที่ 12) และศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมการอบรม ขอเชิญลงชื่อได้ที่

นายสายยัน  จันทรา  ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านห้วยผักชี หมู่ที่ 12 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โทรศัพท์ 087 - 170 3610

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์