เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าเยี่ยมชมกิจการเลี้ยงโคเนื้อ โตนม ในพื้นตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคง นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กระททรวงเกษตร สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสัมมนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำหรับประเทศเพื่อนบ้าน เข้าเยี่ยมชทกิจการเลี้ยงโคนม          โคเนื้อ ในพื้นที่องค์การยริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีนายสมศักดิ์ เล้าอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ให้การต้อนรับ

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์