โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ประจำปี 2562

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดกิจกรรมโครงการทำดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นไม่ลดโลกร้อน ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก วันที่ 8 มกราคม 2562

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์