โครงการอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดอบรมให้ความรู้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.ทุ่งลูกนก วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์