โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปี 2562

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์