ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562

 

- 4-16 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

- 17 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต/ในเขต (08:00-17:00 น.)

- 17-23 มีค 62 วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ (ก่อนวันเลือกตั้ง)

- 24 มีค 62 วันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (08:00-17:00 น.)

- 25-31 มีค 62 วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ (หลังวันเลือกตั้ง)

- 24 พค 62 วันประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส. (ภายใน 60 วัน นับจากวันเลือกตั้ง)

 

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์