โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากร ประจำปีงบประมาณ2562

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดโตรงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์