ออกตรวจสอบและช่วยเหลือเหตุพายุฝนรุนแรงวันที่ 12 พ.ค. 2562

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2562 เวลาประมาณ 18.00 น. เกิดพายุฝนรุนแรงและเกิดลูกเห็บตกในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนในตำบลทุ่งลูกนกประสบภัย จำนวน 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6,7,9,10,11,12,15 และ 16 รวมทั้งสิ้น 72 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบความเสียหายในวันที่ 13 พ.ค. 2562 และได้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นการมอบวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและโรงเรือนที่เสียหาย เช่น กระเบื้อง,เสาปูน,ไม้

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์