นายก อบต. เป็นประธาน ในพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 58

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายก อรุณ  เล้าอรุณ นายก อบต.ทุ่งลูกนก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีหล่อเทียน เข้าพรรษา ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล)  นายอรุณ เล้าอรุณ พร้อมด้วย ปลัดสุชาติ บัวงาม ปลัด อบต. พร้อม เจ้าพนักงาน อบต.ทุ่งลูกนก ได้ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ซึ่งร่วมกับ โรงเรียนวัดฟหนองศาลา(ประชานุกูล) ได้จัดกิจกกรมนี้ขึ้น เพื่อหล่อเทียน ในวันเข้าพรรษา เพื่อถวายวัดในช่วงเข้าพรรษาที่จะถึงนี้ และอบต.ทุ่งลูกนก ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองศาลา จะจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันที่ 29 ก.ค. 58  ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์