นายอรุณ เล้าอรุณ เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคเด็ก

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ท่่านนายกอรุณ  เล้าอรุณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก  เป็นประธานเปิด  "โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเกี่ยวกับโรคเด็ก"  ณ.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลทุ่งลูกนก

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์