นายก.อบต.เป็นประธานในงาน เกษียณอายุราชการ ผอ. รร.วัดหนองศาลา

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายอรุณ  เล้าอรุณ นายก อบต ทุ่งลูกนก เป็นประธานในงาน เกษียณ ของ ผอ.และครู โรงเรียนวัดหนองศาลา(ประชานุกูล) ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น.

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์