อบต.ทุ่งลูกนก รับมอบนโยบาย จาก ปปช จังหวัดนครปฐม

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้เข้ามอบนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก่ คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ข้าราชการและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ทุกคน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์