กาชาด จังหวัดนครปฐมมอบสิ่งของช่วยเหลือ บ้านไฟไหม้ หมู่ที่ 11

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

28 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.00 น. กาชาดจังหวัดนครปฐม ได้ช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นางสาวสมคิด รอบคอบ ชาวบ้านหมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งลูกนก สืบเนื่องจาก วานนี้ เวลา 16.30 น. ได้เกิดเหตุไฟไหม้ บ้านเลขที่ 74 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์