ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม มอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้ ในตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

2 ธันวาคม 2558   ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 18 จังหวัดนครปฐม ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ชาวบ้านผู้ยากไร้ ในตำบลทุ่งลูกนก ซึ่งมี นายสุชาติ บัวงาม ปลัด อบต.ทุ่งลูกนก ร่วมเป็นพยานในการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์