พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ วัดโพธิ์งาม ต.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์