ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ป.ป.ช.

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

          ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครปฐม ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการทุจริต และผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. อันเป็นประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามทุจริต

คลิก ดูรูปภาพ!
ฉบับที่10.pdf
ฉบับที่11.pdf
ฉบับที่12.pdf