ภาพกิจกรรมโครงการค่ายศิลปะ เยาวชนปลอดยาเสพติด 2560

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกจัดกิจกรรม โครงการค่ายศิลปะ "เยาวชนปลอดยาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2560 ให้กับเยาวชนในเขตตำบล

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์