กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกร่วมกับโรงเรียนวัดหนองจิก ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2560

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์