เรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง แจ้งการติดตามสถานการณ์ ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา 

แจ้งเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ จึงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน ประชาชนให้เตรียมพร้อมรับมือ

พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน0001.pdf