เชิญร่วมงานปิดทองหลวงปู่หลิว วัดไร่แตงทอง

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วัดไร่แตงทอง

เชิญร่วมงานปิดทองหล่วงปู่หลิว นั่งเต่าเรือนยักษ์ สูง 8.50 เมตร

ประทับในวิหารทอง หนึ่งเดียวในประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 6 - 15 กุมภาพันธ์ 2559

ดนตรีเต็มวงทุกคืน

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์