วันสิ่งแวดล้อมโลก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ทาง อบต. ทุ่งลูกนก ขอเชิญประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกันอนุรักษ์น้ำใช้น้ำอย่างประหยัดและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

คลิก ดูรูปภาพ!
วันสิ่งแวดล้อม.pdf