ภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการจัดโครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ (ต้านยาเสพติด) ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดหนองศาลา ระหว่างวันที่ 24 และ 25 มิถุนายน 2560

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์