ภาพกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก จัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์