ท่านนายกอรุณ เล้าอรุณ ทำการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายกอรุณ เล้าอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ทำการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ สำหรับการเตรียมการพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์