นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอกำแพงแสน นายสมศักดิ์ เล้าอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เยี่ยมบ้านคนพิการ หมู่ 2 หมู่ 3 ต.ทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายสมศักดิ์ เล้าอรุณ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม นายอำเภอกำแพงแสน เยี่ยมบ้านคนพิการ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งลูกนก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์