องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการจัดโครงการให้ความรู้การคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการจัดโครงการให้ตวามรู้คัดแยกขยะ ประจำปี 2561 ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผักชี

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์