โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ วัดหนองศาลาประชานุกูล เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์