กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกร่วมกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจัวหวัดนครปฐม และโรงเรียนหนองศาลา(ประชานุกูล) จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์