ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมอาชีพ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

#องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีข่าวกิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับ #การส่งเสริมอาชีพ ที่น่าสนใจมาฝาก พี่น้องประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน เด็กและเยาวชน ผู้พิการ และผู้ดูแลผู้พิการ ขอเชิญชวนเข้าร่วม #โครงการอบรมวิชาชีพ และสามารถติดต่อได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์