กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องต์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ร่วมกับโรงเรียนวัดหนองศาลา ดำเนินจัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดหนองสาลา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์