โครงการท้องถอ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

นายสุชาติ บัวงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ร่วมกับจิตอาสา และพนักงาน ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์นำ้" ณ บริเวณองค์การบริหารส่วยตำบลทุ่งลูกนก เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์