ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์