ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม

เรื่องรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนครปฐม เพิ่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด โดยจัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 13 ตุลาคม 2561

img-X11215221.pdf
img-X11215206.pdf
img-X11215243.pdf
img-X11215231.pdf
img-X11215309.pdf
img-X11215255.pdf
img-X11215403.pdf
img-X11215353.pdf
img-X11215342.pdf
img-X11215330.pdf
img-X11215320.pdf