องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกดำเนินการแจกเจลแอลกอฮอร์

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ดำเนินการแจกเจลแอลกอฮอร์ล้างมือและคู่มือป้องกันไวรัสโคโรน่า โควิด-19

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์