แบบสำรวจ“ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์ โควิด - 19 และการเปิดเรียนเดือนมิถุนายน 64”

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก แจ้งประชาสัมพันธ์ Anamai Event Poll โดยกรมอนามัย ร่วมแสดงความคิดเห็นกับ “ความรู้สึกกังวลต่อสถานการณ์ โควิด - 19 และการเปิดเรียนเดือนมิถุนายน 64” โดยคลิกแบบสำรวจ https://moph.cc/qgzYbtYbn ได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2564
"เรามาช่วยกันสร้างความแข็งแกร่งให้กับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้เด็กๆ ได้กลับมาเรียนที่โรงเรียน ทั้งนี้ให้เด็กและครูมีความปลอดภัยและสามารถปรับตัวในวิถีชีวิตใหม่ได้ง่ายขึ้น"

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์