ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก แจ้งประชาสัมพันธ์เนื่องจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สทนช.) ได้ดำเนินการอัพเดทสื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

ลิงค์ดาวน์โหลด ข้อมูลเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ : http://cloudstorage.onwr.go.th/index.php/s/tKsRY8mgA4GC4Ma

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์