”ผู้ที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อ เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ. ใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก แจ้งประชาสัมพันธ์ประชาชนทุกท่านทราบ
>>จังหวัดนครปฐมเปิดระบบให้”ชาวนครปฐม”ผู้ที่จะฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ของศูนย์ฉีดสถานีกลางบางซื่อ เข้ารับการฉีดวัคซีนที่ รพ. ใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ ➡️โดยสามารถกรอกข้อมูลแสดงความจำนงล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดการเดินทางเข้า กทม.
</p>
        </td>
    </tr>
</table>

<!-- ข้อมูลเสริม -->
<table class=
คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์