ประกาศแผนการจัดการเลือกตั้ง ส. อบต. และนายก อบต. ทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้จัดทำแผนการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต. และนายก อบต. ตามสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบดังนี้

คลิก ดูรูปภาพ!
แผนการจัดการเลือกตั้ง.pdf