ประชาสัมพันธ์ การทำ Bubble and Seal ป้องกันโควิด-19 ในโรงงาน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ การทำ Bubble and Seal ป้องกันโควิด-19 ในโรงงาน workpoint TO DAY มาตรการ Bubble and Seal เป็นการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไปจนถึงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://youtu.be/if4IKCxDB9g 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์