ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212

             เนื่องด้วยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้ตกเป็นเหยื่อปัญหาการซื้อขายของออนไลน์ รวมถึงปัยหาภัยคุกครามทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการเยียวยาและได้รับความช่วยเหลือได้เร็วที่สุด ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์1212 เพื่อเป็นช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในการปกป้องคุ้มครองประชาชนจากภัยไซเบอร์ การหลอกขายสินค้า ผู้บริโภคได้รับสินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณา สินค้าเสียหายก่อนถึงมือ #สินค้าผิดกฎหมาย รวมไปถึงปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

           โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือปัญหา หรือขอคำปรึกษาเข้ามาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ 1212 #ได้ตลอด24ชั่วโมง ตามช่องทางติดต่อต่างๆ ถึง 4 ช่องทาง คือ

            1. สายด่วน โทร.1212

            2. อีเมล 1212@mdes.go.th

            3. เว็ปไซต์ https://www.1212occ.com

            4. เฟซบุ๊ก "ข้อมูลข่าวสาร 1212 OCC https://www.facebook.com

 

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์