มอบนโยบาย No Gift Policy นำไปสู่การปฏิบัติ

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวณัฏฐ์ชุดา จำเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ใหักับบุคลากรในสังกัดทุกคนนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หลังจากที่ได้ประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์